Prywatność i IPv6: Naprawdę surfujesz anonimowo!

Każdy, kto zajmuje się tematem IPv6, szybko dowie się, że IPv6 przypisuje praktycznie każdemu urządzeniu podłączonemu do Internetu unikalny i unikalny adres IP. Oznacza to również, że użytkownicy mogą go wyraźnie monitorować, a przede wszystkim bardzo opłacalnie (mniej wysiłku). Dotyczy to wszystkich działań użytkowników, za pośrednictwem protokołów serwera WWW, a także interfejsów w Internecie (węzeł internetowy we Frankfurcie). W wyniku dalszej indywidualizacji adresów IP sprawi to, że obawy dotyczące ochrony danych będą jeszcze pilniejsze.


IPv6 - protokół internetowy przyszłości

WSeit Langem to Internet adresów z brakiem mowy. IPv6 jest przedstawiany jako rozwiązanie problemu, ponieważ znacznie zwiększa liczbę adresów. Termin IPv6 składa się z dwóch składników. IP oznacza „protokół internetowy”, v6 oznacza „wersję 6”. Ale IPv6 nie tylko zwiększa liczbę adresów, ale także wprowadza kilka innych ulepszeń.

IPv6 reguluje transmisję danych przez Internet

IPv6 - protokół internetowy nowej generacjiAby zrozumieć zalety IPv6, najpierw musisz wiedzieć, do czego służy protokół internetowy. IPv6 określa między innymi liczbę adresów w Internecie. Każde urządzenie w Internecie potrzebuje unikalnego adresu IP, aby umożliwić wymianę danych z innymi urządzeniami. Dane są przekazywane w postaci pakietów, które zawierają nie tylko rzeczywistą treść, taką jak tekst na stronie internetowej, ale także informacje administracyjne. Informacje zarządzania znajdują się na początku każdego pakietu znanego w żargonie jako „nagłówek”. Między innymi nagłówek określa, skąd pakiet pochodzi i gdzie powinien zostać wysłany. Tylko wtedy, na przykład, serwer sieciowy może wiedzieć, kto właśnie poprosił o stronę internetową i na który adres IP musi zwrócić żądaną treść.

IPv6: Więcej cyfr dla adresów IP eliminuje brak adresów

Adresy IP w Internecie są zatem tak samo ważne jak kod pocztowy miejsca: oba umożliwiają niezawodne dostarczenie paczki do adresata. To, co dzieje się, gdy brakuje kodów pocztowych, pokazało ponowne zjednoczenie w Niemczech. Przy ponad 12 społecznościach 000 i jeszcze większej liczbie kodów pocztowych w Niemczech cztery miejsca pracy nie byłyby wystarczające. Rozwiązaniem było zwiększenie liczby kodów pocztowych poprzez rozszerzenie ich o jedno miejsce. Ze względu na stary protokół IPv4 wystąpił również niedobór adresów w Internecie. Ponownie rozwiązaniem było rozszerzenie adresów lokalizacji IPvX NUMX i zwiększenie ich liczby. Dzieje się tak nie tylko przy większej liczbie cyfr, ale także przy użyciu liter zamiast cyfr.

Brak adresu był przewidywalny nawet przed 20 lat temu

Na pytanie, czy brak adresu był nieprzewidywalny, można wyraźnie odpowiedzieć „nie”. Aktualnie używany protokół internetowy w wersji 4 został zdefiniowany jako 1981 i dopuszcza maksymalnie około 4,3 miliardów adresów IP. Których część zarezerwowana dla sieci prywatnych nie jest dostępna w Internecie. W tym czasie nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Internet ostatecznie będzie potrzebował więcej adresów, ale w tym czasie było już jasne, że adresy są ściśle ograniczone. Nieliczne komputery z dostępem do Internetu w tym czasie były drogimi komputerami mainframe i znajdowały się głównie na uniwersytetach, przedsiębiorstwach lub instytucjach wojskowych, komputery domowe z dostępem do Internetu lub telefony komórkowe były nawet nie do pomyślenia. Ostatnie bezpłatne adresy IPv4 zostały przekazane przez IANA regionalnym instytucjom zamawiającym w roku 2011.

Adresy IPv4 - reprezentacja
Adresy IPv4 - reprezentacja

Adresy IPv6 - reprezentacja
Adresy IPv6 - reprezentacja

Obecnie stosowane techniki zapobiegają szybkiemu wprowadzeniu IPv6

Jednak obawa, że ​​Internet ulegnie awarii bez IPv6 w dającej się przewidzieć przyszłości, jest bezpodstawna. Obecnie stosuje się różne technologie, które sztucznie omijają problem braków adresowych. Na przykład niemieckie sieci komórkowe dzielą ten sam adres IP z kilkoma tysiącami użytkowników, ponieważ dostawca wewnętrznie kontroluje poszczególne zadania inaczej. To samo dotyczy serwerów w Internecie, które mają tylko jeden adres IP, ale które są dostępne dla różnych stron internetowych. Między innymi wprowadzenie na rynek IPv6 jest opóźnione do czasu zamieszkania.

Ograniczona ochrona prywatności poprzez IPv6

Obawy dotyczące prywatności wynikające ze stałego adresu IP

Istnieją już obawy dotyczące prywatności związane z IPv6, ponieważ duża liczba adresów IPv6 pozwala każdemu urządzeniu na stałe przypisać stały adres IP, dzięki czemu jest jednoznacznie identyfikowalny. Zasadniczo przy ustalonych adresach IP byłoby możliwe stałe ustalenie dla każdego żądania, z którego urządzenia pochodzi. Nadal jednak jest kwestionowane, czy adres IP w rozumieniu niemieckiego prawa o ochronie danych należy do danych osobowych, które uważa się za szczególnie warte ochrony. Jednak w Szwajcarii adres IP również został uznany za warty ochrony funkcji ochrony prywatności. Dlatego nie ujawnia się tutaj danych użytkowników adresów IP, a jedynie bezpieczeństwo państwa i krytyczne wymagania prawne mogą i mogą być zatwierdzone przez sędziego, omijają te zasady, a tym samym umożliwiają identyfikację użytkowników przez adres IP. Właśnie dlatego VPNDostawca ze Szwajcarii bardzo popularnych usług poza krajem.

Do tej pory użytkownicy zazwyczaj otrzymują nowy adres IP za każdym razem, gdy wybierają numer telefonu poprzez dynamiczne przypisanie adresu IP dostawcom usług internetowych. Nie jest to już konieczne, ale wielu dostawców usług internetowych nadal chce trzymać się tego procesu dla swoich prywatnych klientów. Mogą więc nadal pobierać dodatkową opłatę za statyczne adresy IP, które są użyteczne tylko w niektórych aplikacjach, takich jak działanie serwera.

Statyczne i dynamiczne przypisywanie adresów

Adresy IP składają się z części sieci i części urządzenia. W przypadku adresów IPv6 użytkownik otrzymuje tylko część sieci przypisaną przez swojego dostawcę usług internetowych, część urządzenia jest generowana przez adapter sieciowy w używanym terminalu - na przykład na komputerze, tablecie lub smartfonie. Domyślną metodą IPv6 jest wygenerowanie części urządzenia z adresu MAC. Jest to unikatowe dla każdego urządzenia sieciowego na świecie i można je zidentyfikować na przykład przy każdej wizycie na stronie internetowej, aby możliwe było utworzenie szczegółowego profilu. Ze względu na prywatność zaprojektowano tak zwane rozszerzenia prywatności. Dzięki temu urządzenie sieciowe automatycznie generuje zmieniającą się część urządzenia, niezależnie od adresu MAC, zamiast tworzyć stały adres tylko raz.

Nawet dynamiczny adres IP nie gwarantuje anonimowości

Mimo że użytkownik dynamicznie generuje część adresu IPv6 urządzenia za pomocą rozszerzeń prywatności, część adresu dostawcy może być wystarczająco szczegółowa, aby zidentyfikować pojedynczego użytkownika lub jego połączenie internetowe. Dlatego też, aby nie zostać zidentyfikowanym przez adres IPv6, obie części adresu IP należy uzyskać dynamicznie.

Jeśli jednak podejrzewa się przestępstwa, policja - jak to już ma miejsce w przypadku IPv4 - może skorzystać z usługodawcy internetowego w celu ustalenia, do którego portu przydzielono adres w danym momencie, nawet jeśli adres IP jest nadal przypisany do dostawcy usług internetowych.

VPNDostawcy oferują „niewykrywalne adresy IP”!

Nawet jeśli obecnie nie jest to jeden VPN sam używa adresów IPv6, więc w przyszłości będzie używać VPNstają się o wiele bardziej potrzebne. Jeśli korzystasz z usługodawcy internetowego, który już korzysta z IPv6, nie musisz się martwić, które z nich VPN on używa. Dostawcy blokują korzystanie z adresów IPv6 głównie za pośrednictwem własnych aplikacji, dlatego nadal używają adresów IPv4 do surfowania po Internecie. Obecnie nie ma powodu, aby wybrać jeden VPN niezależnie od tego, czy twój własny dostawca korzysta obecnie z IPv4 i / lub IPv4 + IPv6.


Utworzono:06 / 27 / 2018

Schreibe einen Kommentar