Wykorzystanie danych o lokalizacji do zwalczania koronawirusa jest bardzo wątpliwe

Kontrola koronawirusa

Obecnie dyskutowana jest możliwość znalezienia zarażonych osób do walki z koronawirusem przy użyciu danych lokalizacji na ich telefonach komórkowych.

Instytut Heinricha Hertza z Fraunhofer Gesellschaft i Instytut Roberta Kocha współpracują teraz z Federalnym Ministerstwem Zdrowia. Twoim celem jest ustalenie, czy dane lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych zainfekowanych koronawirusem mogą być wykorzystane do identyfikacji zainfekowanych osób.

W Instytucie Roberta Kocha mówi się, że projekt ten jest wciąż rozwijany, ponieważ najpierw należy wyjaśnić ramy prawne i społeczne. Projekt znajduje się jednak „na etapie opracowywania pomysłów”, przed którym należy wyjaśnić prawne i społeczne warunki ramowe.

Obawy dotyczące prywatności

Kontrola koronawirusa
Zwalczanie koronawirusa

Nie ma jeszcze konkretnego projektu. Instytut Roberta Kocha również nie prowadzi dyskusji. Wszyscy uczestnicy i przebieg dyskusji są nadal nieznane.

Federalny komisarz ds. Ochrony danych Ulrich Kelber powiedział, że ostateczna ocena ustawy o ochronie przed śledzeniem nie jest możliwa. Jak dotąd dostępne są tylko informacje z bieżących mediów. Dodał, że dane geolokalizacyjne mogą przenosić dane osobowe właściciela. Na przykład informacje o ruchu. Można to postrzegać jako „masowe naruszenie prywatności”.

Jednak śledzenie może być zgodne z prawem i nie może naruszać prywatności. Na przykład informacje o lokalizacji mogą być gromadzone za zgodą osób. Kelber powiedział, że zgoda musi być dobrowolna i poinformowana. Osoby, których dane dotyczą, muszą zostać szczegółowo poinformowane o celu gromadzenia, wykorzystaniu danych i okresie przechowywania w celu rozważenia potencjalnego ryzyka.

Kontrola koronawirusa: jak dokładne są dane?

Komisarz federalny ds Polityka prywatności jest zdania, że ​​wymuszony dostęp państwa do danych telefonu komórkowego osób zarażonych jest „bardziej niż problematyczny”: „Oprócz pytania, na jakiej podstawie prawnej należy zastosować odpowiednią procedurę, należy również zakwestionować proporcjonalność interwencji”. Jest tak w przypadku, gdy dane o lokalizacji nie są oparte na GPS. Zamiast tego używane są komórki radiowe. Jednak określenie lokalizacji byłoby dość nieprecyzyjne - co z kolei nie jest przydatne do zwalczania wirusa koronowego.


Utworzono:03 / 13 / 2020

Schreibe einen Kommentar