Luki w zabezpieczeniach routera D-Link 2020: łataj teraz!

Routery D-Link ustawiają obecnie rekord ujemny. Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji ostrzega przed kilkoma lukami w zabezpieczeniach routerów D-Link w różnych modelach. Dlatego: Pamiętaj, aby przeprowadzić aktualizacje zabezpieczeń, które są już dostępne! Luka w zabezpieczeniach routera D-Link

Luka w zabezpieczeniach poziomu ryzyka 4 wpływa na router D-Link DCS-935L i DCS-960L. Dzięki tej luce hakerzy mogą to zrobić Zdalnie przejmuj urządzenia.

Na wszystkie routery D-Link, niezależnie od modelu, ma wpływ kolejna luka, na poziomie 3. Jeśli haker znajduje się w sieci lokalnej, może Przeczytaj informacje.

Inna luka na wysokim poziomie ryzyka 4 może być również niebezpieczna dla routerów D-Link w ogólności. Atakujący w sieci lokalnej mogą wykorzystać tę lukę Wykonaj dowolny kod programu.

Dostępne łaty do dziur w zabezpieczeniach routera D-Link!

Poniższe informacje dotyczą wszystkich luk w zabezpieczeniach: Zainstaluj łatki tak szybko, jak to możliwe, które są dostępne z D-Link. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś mieć wszystkie swoje urządzenia, systemy operacyjne i programy być na bieżąco.

Więcej informacji na temat obecnych luk w zabezpieczeniach routera D-Link i nie tylko można znaleźć w szczegółach u producenta.


Utworzono:01 / 19 / 2020

Schreibe einen Kommentar

Podaj linki partnerskie