Nowe prawo policyjne w Bawarii wywołuje poruszenie

Nazywa się to „najsurowszym prawem policyjnym w Niemczech” od 1945 - i prawdopodobnie jest to również: Nowe bawarskie prawo policyjne, 15. Można zdecydować, że aparat policyjny oferuje zupełnie nowe możliwości: przechwytywać środki, takie jak listy, czytać czaty online i podsłuchiwać już w „bezpośrednim niebezpieczeństwie”, więc zapobiegawczym, przewidywać pomówienie, „stanem nadzoru” jest mowa. Oprócz licznych ekspertów i partii opozycyjnych, którzy zabierają głos lub ogłaszają procesy sądowe, coraz więcej osób w całej Bawarii sprzeciwia się planowanemu prawu ulicznemu. Prywatność jest ważna dla Bawarii, zgodnie z Zieloną ankietą prawie 60% obywateli jest przeciw inwigilacji i ingerencji w prywatność.

Podsłuch i współpraca już na „nieuchronnym niebezpieczeństwie”

Jeżeli wcześniej było konieczne istnienie „konkretnego niebezpieczeństwa”, prawo przewiduje już użycie policji w przypadku „bezpośredniego zagrożenia”. I właśnie ta niewielka różnica powoduje wzrost fal. Ponieważ zgodnie z nowym prawem policja może interweniować znacznie wcześniej i bardziej kompleksowo, nawet jeśli istnieje tylko podejrzenie. W szczególności listy mogą być przechwytywane, analizowane DNA pod kątem wyszukiwań lub oprogramowanie do rozpoznawania twarzy używane w miejscach publicznych. Prawo do wolności obywatelskiej oczywiście wygląda inaczej. Bayern również postrzega to w ten sposób: odbyły się już niektóre protesty, inne są w planach. Przede wszystkim duże demo na 10. Maj w Monachium, który chce zapobiec uchwaleniu prawa pod hasłem „bez ataku na naszą wolność i prawa obywatelskie!”. Według Facebooka na wiecu więcej niż ludzi 16.000 jest zainteresowanych.

Ułatwienie pracy policji

Oczywiście, zawsze istnieje odpowiednik krytyków, którzy odpowiednio bronią nowego prawa policyjnego: niektóre przepisy są po prostu nieaktualne i komplikowałyby pracę policji. Na przykład w tej chwili nie można oceniać danych z chmury zabezpieczonego telefonu komórkowego, ale tylko pamięć stacjonarną. Tak byłoby w przypadku nowego prawa. Kolejną nową ulgą jest planowane użycie dronów w wyszukiwaniu. Władze mają na myśli ochronę przed terroryzmem w takich środkach, która niestety staje się obecnie coraz ważniejsza. Ponadto, zapewniono wystarczającą kontrolę nad rozszerzonymi uprawnieniami, powiedział bawarski minister spraw wewnętrznych.

Kamień niezgody numer 2: prawo psychiatryczne

Niepokój budzi nie tylko nowe prawo policyjne: planowane w Bawarii prawo dotyczące zdrowia psychicznego napotyka ostrą krytykę organizacji i ekspertów. Mówi o „szklanym pacjencie” i „publicznej stygmatyzacji” osób chorych psychicznie oraz o tym, że ludzie są utożsamiani z przestępcami. Co tu jest planowane? Osoby depresyjne powinny być rejestrowane, a ich wrażliwe dane przechowywane przez pięć lat - agencje rządowe, takie jak policja i inne, miałyby wówczas do nich dostęp. Süddeutsche Zeitung mówi: „Obecny projekt tworzy kontekst, w którym chorzy psychicznie powinni się bać : „Jeśli teraz wyjdę, ryzykuję natychmiastowe zamknięcie”. Faktycznie planowane jako prawo odciążające, prawo to nie wydaje się, aby faktycznie uderzyło w cel ...

Źródło: Süddeutsche Zeitung, netzpolitik.org


Utworzono:04 / 29 / 2018

Schreibe einen Kommentar