VPN Problemy z prędkością spowodowane nieprawidłowym „rozmiarem MTU”

Aby zrozumieć rozmiar MTU lub jego wpływ na prędkości transmisji w sieciach przez TCP / IP, trzeba się czegoś nauczyć na tle tej technologii. Rozmiar MTU zawsze opisuje tylko wartość maksymalną, tj. Mniejsze rozmiary nie zmieniają stabilności, zbyt duże wartości prowadzą do zatrzymania transmisji.

Rozmiar MTU określa maksymalny transport danych

Co z szybkością korzystania z jednego VPNWyjaśniam również w tym artykule.

Opis techniczny:

Maksymalna jednostka transmisji (MTU) opisuje maksymalny rozmiar pakietu protokołu warstwy sieciowej (warstwa 3) modelu OSI, mierzony w oktetach, który bez fragmentacji w ramkę sieci warstwy łącza danych („ramka”). Warstwa 2) może być przesyłana.

Na początku może się to wydawać nieco tajemnicze, ale bardzo łatwo to wytłumaczyć w innej formie, a także ma wpływ na to, czy możesz wykorzystać maksymalną przepustowość transmisji danych (prędkość), czy nie. Również w interakcji z VPN Usługa może mieć wpływ, w zależności od używanych urządzeń i ustawionego tam rozmiaru.

Wyjaśnienie MTU - przykładowy list

Koncepcja przeniesienia MTU na wysłanie listu jest bardziej zrozumiała. MTU 50 g oznacza, że ​​możesz max. 50 g może zawijać treść listu. Litera ogólnie może być cięższa niż sam 50 g, jak zwykle koperta z. B. Dodano 4 gi stempel 0,3 g. Zapłacono i wysłano cały list masy 54,3 g.

  • Ale jeśli list jest zbyt ciężki, to po prostu nie jest już promowany i pozostaje.
  • Jeśli list jest wypełniony zbyt małą ilością treści, rzeczywiście zostanie przesłany, ale w sumie po prostu mniej przesyłanych danych, co oczywiście przeciwdziała prędkości transmisji danych ujemnej.
    (Przykład: litery 100 w ciągu jednej minuty z 50gr danych za każdym razem lub litery 100 w jednej minucie z danymi 30gr za każdym razem) W drugim przypadku można było przenieść mniej danych w ciągu jednej minuty.)

Maksymalny rozmiar MTU jest ważny dla wydajności i stabilności połączenia.

Rozmiar MTU - przykładowe wagony
Rozmiar MTU - przykładowe wagony

Typową wartością dla maksymalnego rozmiaru jest „1493”, ale różni dostawcy Internetu dokonali również indywidualnych ustawień w swoich sieciach, dlatego tej wartości nie można wszędzie stosować. Zazwyczaj jednak rozmiar jest dodatkowo określany przez własny router i używane urządzenie. Dlaczego w zdecydowanej większości przypadków z bezpośrednim połączeniem internetowym dane te mogą być wykorzystane maksymalnie.

Dołączył także MTU VPN decydować o wpływie

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli masz teraz połączenie sieciowe za pośrednictwem VPN buduje. ponieważ tutaj również wartość maksymalnego rozmiaru transmisji między VPNSerwer i VPNKlient będzie możliwy. Ponieważ nawet tutaj dane są pofragmentowane przesyłane do pojedynczych pakietów, te pakiety danych, ale teraz większe niż pozwala na to kanał transmisyjny, pozwalają więc na „problemy z ładowaniem”, polegające na wielokrotnym wysyłaniu danych, co może doprowadzić do całkowitego zakończenia połączenia. Jeśli dane są tutaj zbyt małe, pojemniki transportowe nie są wypełnione, co spowalnia również całą zdolność przesyłową.

Aby uniknąć tych problemów, użyj VPN Dostawcy często używają bardzo małych rozmiarów MTU, takich jak (1330), dlatego zgodność jest oczywiście lepsza, ale występuje również niepotrzebna utrata prędkości. Wiele przede wszystkim VPNz ich własną technologią, często oferują opcję ręcznego dostosowania rozmiaru MTU, a nawet rozwiązania samodopasowujące się.

Przykład optymalizacji MTU z VyprVPN:

W VyprVPN Testy rozmiaru są zintegrowane z aplikacjami i mogą określić maksymalną możliwą wartość, a tym samym umożliwić bardziej stabilne i szybsze połączenia. Link: VyprVPN przegląd

VyprVPN Optymalizacja rozmiarów MTU zintegrowana z aplikacją
VyprVPN Optymalizacja rozmiarów MTU zintegrowana z aplikacją

Określ optymalny „rozmiar MTU”

W zależności od dostawcy Internetu może się zdarzyć, że Rozmiar MTU (maksymalna jednostka transmisji) różni się od wartości domyślnej (bajty 1493), co powoduje fragmentację pakietów i dlatego istniejące połączenie nie jest optymalnie wykorzystywane.

Aby określić maksymalny rozmiar MTU, ważne jest, aby zrozumieć, że nasz protokół IPv4 wymaga bajtów 28 (bajty 20 = nagłówki IPv4 i bajty 8 = ICMP) oraz MTU bajtów 1492 dla naszych danych mają tylko bajty 1464 na pakiet. Jeśli teraz określić optymalny rozmiar Jeśli chcemy się upewnić, że wysyłamy pakiety, które nie są pofragmentowane, najlepiej przetestować to za pomocą polecenia ping.

W naszym przykładzie pingujemy Google.de za pomocą pakietu ping o rozmiarze 1464 bajtów:

Ping systemu Windows (narzędzie wiersza polecenia „CMD” w systemie Windows) używa parametru -l dla rozmiaru pakietu i aby upewnić się, że pakiety nie są pofragmentowane, parametr -f jest ustawiony.

ping google.de -f -l 1464

dla MacOS:

ping -D -s 1464 google.com

Rozmiar MTU 1464
Uzyskaj rozmiar MTU - pakiet utracony: Ping google.de -f -l 1464

Jak widać tutaj, pakiet ping jest zbyt duży i nie można go wysłać.

Teraz, aby określić poprawną wartość, zmniejszamy teraz nasz pakiet ping, aż będziemy mogli go wysłać:

ping google.de -f -l 1456

dla Mac OS:

ping -D -s 1456 google.com

Rozmiar MTU 1456
Określ rozmiar MTU - wysłano pomyślnie: Ping google.de -f -l 1456

W tym przykładzie pakiet ping może zostać dostarczony z rozmiarem 1456.

Teraz, gdy znamy ilość danych w pakiecie, możemy obliczyć optymalny rozmiar MTU. W tym celu bierzemy zdecydowane Ilość danych w pakiecie (bajty 1456) i dodaj do tego protokół IPv4 (bajty 28) co w naszym przykładzie jeden Rozmiar MTU bajtów 1484 Wyniki.

Maksymalna wartość może teraz wynosić od 1456 do 1464. Możesz zbliżyć się do tej wartości, wypróbowując ją.


Utworzono:03 / 07 / 2018

Myśli 7 też ”VPN Problemy z prędkością spowodowane nieprawidłowym „rozmiarem MTU”

Schreibe einen Kommentar