Ostrzeżenie dla przesyłania strumieniowego: dlaczego? I jak temu zapobiec!

Media nawiedzają horologie o naruszeniach praw autorskich, przesyłając strumieniowo filmy w Internecie. Przede wszystkim wśród użytkowników Internetu utrzymuje się niebezpieczne uczucie. Co jest dozwolone Co jest zabronione? Jak mogę się chronić? Wiele pytań, ale nigdy nie udzielono jasnych odpowiedzi, ale istnieją bardzo jasne wytyczne i regulacje prawne. Istnieje również wystarczająca liczba wyroków proceduralnych, na podstawie których można zbudować bardzo bezpieczną opinię prawną. Niestety, niewielu dziennikarzy wykonuje teraz tę pracę i woli nadal szerzyć „strach i terror” wraz z ostrzeżeniem „Streaming jest zabroniony, więc nie próbuj”.

Ponieważ jednak nie przyczynia się to do tego, że użytkownicy uczą się rozumieć znaczenie, a następnie zachowują się poprawnie, jest to niestety całkowicie ignorowane.

Co jest naprawdę zabronione?

Zasadniczo reputacja dzieł chronionych prawem autorskim nie podlega karze. Jeśli tak za zgodą właściciela praw autorskich nawet zrobione w żaden sposób.

Dlatego „odpowiedzialność” użytkownika Internetu zaczyna się tylko wtedy, gdy „świadomie” zużywa treści lub media i jest świadomy, że może z niego korzystać tylko dlatego, że zostały naruszone prawa autorów. (Więc posiadacze praw nie zgodzili się).

Oczywiście rodzi się pytanie: „W jaki sposób internauta może teraz rozpoznać na stronie internetowej, którą otwiera, czy treść została mu udostępniona, a tym samym dostawcy, ale prawa obserwatorów zostały zignorowane?”. To pytanie będzie wkrótce Wiele lat zajęte są niektóre sądy, ponieważ jedno jest pewne: „Tak wyraźnie, że nie można tego rozpoznać!”

Nie ma „kar” za przesyłanie strumieniowe.

Kiedy często z „karać„Mówi się ze względu na„ streaming ”, więc musisz to zrobić prosto. Przestępstwa związane z prawem autorskim są zawsze sprawami cywilnymi. Są to zatem sytuacje, w których dwie osoby prywatne, a nawet firmy, zgłaszają roszczenia dotyczące wzajemnej odpowiedzialności lub umowy użytkownika. Streaming i wynikowy „ostrzeżenia„Który otrzymuje wielu użytkowników, nie mają nic wspólnego z policją lub prokuraturą. Tak więc zawsze są sprawy dwóch podmiotów prywatnych. Roszczenie twórcy może polegać na tym, że w trakcie ostrzeżenia chcesz wyjaśnić użytkownikowi, że właśnie naruszył on swoje prawa, gdy korzystał z mediów przez Internet. „Kary” są stosowane tylko w przestępstwach administracyjnych lub w prawie karnym, w prawie cywilnym są tylko wyroki sędziów, które regulują sprawy dwóch stron. Ale bez kar!

Ostrzeżenie nie ma roszczeń prawnych do zaakceptowania przez użytkownika!

W rezultacie pisemne „ostrzeżenie” dotyczące transmisji strumieniowej bez roszczeń prawnych, o ile sprawa sądowa lub odszkodowanie za szkody nie zostały przeprowadzone. W tym przypadku ilość szkód wyrządzonych twórcy filmu, na przykład dlatego, że ktoś ogląda ten film samotnie w domu w Internecie, jest z pewnością bardzo mała do zmierzenia. Zastąpienie dochodu sprzedanym biletem do kina ograniczy te szkody w górę. W rezultacie obecnie praktycznie nie ma przypadków, w których właściciele praw autorskich pociągają również zwykłych użytkowników do odpowiedzialności. Wolą odejść z dość lukratywnym biznesem, aby wysłać tylko „ostrzeżenia”.

Dla każdego prawnika jasne jest, że płatne ostrzeżenie, wielokrotność tego, co wniesie, jako sprawa sądowa w sprawie rzeczywistych szkód, o które możesz poprosić, przyniesie klienta! Dlatego „Abmahn-Industrie” rozkwita, ale nie ma żadnych pozwów, jeśli użytkownicy nie zaakceptują tych ostrzeżeń!

Więc kiedy musisz zapłacić?

Użytkownik Internetu może ponosić odpowiedzialność za spowodowane szkody, jeżeli „świadomie” zaakceptował, że właściciel praw autorskich do utworu (mediów, wideo itp.) Jest objęty jego prawami. Innymi słowy

„Jeśli wiesz, że możesz tylko coś zobaczyć, ponieważ sprzedawca pokazuje Ci to bez zgody właściciela praw autorskich na temat dystrybucji”.

Z pewnością dotyczy to takich witryn serienstream.to i podobne.

Więc jeśli dostaniesz list prawnika, ponieważ korzystałeś ze strony lub portalu do oglądania filmów bez konieczności płacenia, wówczas odpowiedzialność za to może być uzasadniona. Ale co teraz naprawa Musisz więc martwić się kosztami i wydatkami sądowymi, a nie faktyczną kwotą na naprawienie straty, która tak naprawdę prawie nie istniała lub byłaby tylko pokryta zakupem biletu do kina. Więc jeśli masz ubezpieczenie ochrony prawnej, polecam to w takich przypadkach również do korzystania odpowiednio i akceptowania ostrzeżenia pod żadnym pozorem.

Jeśli musisz sam ponieść koszty prawne (własny adwokat, sąd i koszty adwokata generycznego), otrzymasz wynagrodzenie, które będzie bardziej opłacalne ekonomicznie. Niestety często pojawiają się wysokie koszty ostrzeżeń zb 1.000 Euro, które są uważane za mniejsze zło.

W sądzie wszyscy jesteśmy tacy sami, ale to nie to samo, że nie wszyscy finansowo mogą pozwolić sobie na sąd!

Zapobieganie jest lepsze niż płacenie później!

Jak się chronić?

Wygaśnięcie ostrzeżeń opiera się na fakcie, że przedstawiciele praw autorskich znają twój adres IP (skąd go mają, z oczywistej współpracy z operatorami stron streamingowych, w tym momencie pominiemy!).

Streaming - Ostrzeżenie - Proces
Streaming - Ostrzeżenie - Proces

Twój własny adres IP jest zatem wyzwalaczem identyfikowalności i trwającego procesu eksploracji. Dlatego odradza się używanie własnego adresu IP podczas korzystania z Internetu. Z jednym VPN-Usługi użyjesz adresu z zagranicy, a adwokaci cywilni nie będą już mogli badać dźwigni. To brzmi tak łatwo, ale jest równie skuteczne.

Zastosowanie VPN-Usługi niezawodnie chronią przed ściganiem lub ostrzeżeniami!

Zalecane VPN do przesyłania strumieniowego

Rekomendacja VPN używać bezpośrednio na routerze domowym!

VPN przez router ASUS w sieci domowej
VPN przez router ASUS w sieci domowej


Utworzono:02 / 04 / 2018

1 przemyślenie na temat „Ostrzeżenie przed transmisją strumieniową: dlaczego? I jak temu zapobiec! ”

Schreibe einen Kommentar