Prywatność i IPv6: Naprawdę surfujesz anonimowo!

Każdy, kto zajmuje się tematem IPv6, szybko dowie się, że IPv6 przypisuje praktycznie każdemu urządzeniu podłączonemu do Internetu unikalny i unikalny adres IP. Oznacza to również, że użytkownicy mogą go wyraźnie monitorować, a przede wszystkim bardzo opłacalnie (mniej wysiłku). Dotyczy to wszystkich działań użytkowników, za pośrednictwem protokołów serwera WWW, a także interfejsów w Internecie (węzeł internetowy we Frankfurcie). W wyniku dalszej indywidualizacji adresów IP sprawi to, że obawy dotyczące ochrony danych będą jeszcze pilniejsze.


IPv6 - internetowy protokół przyszłości

Od dawna mówi się o braku adresów w Internecie. IPv6 jest przedstawiane jako rozwiązanie problemu, ponieważ znacznie zwiększa liczbę adresów. Termin IPv6 składa się z dwóch składników. IP to skrót od „Internet Protocol”, v6 od „Version 6”. IPv6 nie tylko zwiększa liczbę adresów, ale także wprowadza kilka innych ulepszeń.

IPv6 reguluje transmisję danych przez Internet

IPv6 - protokół internetowy nowej generacjiAby zrozumieć zalety protokołu IPv6, należy najpierw wiedzieć, do czego służy protokół internetowy. Między innymi IPv6 określa, ile adresów może znajdować się w Internecie. Każde urządzenie w Internecie potrzebuje unikalnego adresu IP, aby dane mogły być wymieniane z innymi urządzeniami. Dane są przesyłane w postaci pakietów, które zawierają nie tylko rzeczywistą zawartość, taką jak tekst na stronie internetowej, ale także informacje administracyjne. Informacje zarządzania znajdują się na początku każdego pakietu, który w żargonie technicznym nazywany jest „nagłówkiem”. Nagłówek zawiera między innymi informację, skąd pochodzi pakiet i dokąd powinien zostać wysłany. Jest to na przykład jedyny sposób, aby serwer sieciowy wiedział, kto właśnie wysłał żądanie dotyczące witryny internetowej i na jaki adres IP ma odesłać żądaną treść.

IPv6: Więcej cyfr dla adresów IP eliminuje brak adresów

Adresy IP w Internecie są zatem tak samo ważne, jak kod pocztowy miejsca: oba umożliwiają niezawodne dostarczenie paczki do adresata. O tym, co dzieje się, gdy brakuje kodów pocztowych, świadczy zjednoczenie Niemiec. Przy ponad 12 000 gminach i jeszcze większej liczbie obszarów z kodami pocztowymi w Niemczech cztery cyfry po prostu nie wystarczyłyby. Jako rozwiązanie zdecydowano się zwiększyć liczbę kodów pocztowych o jedną cyfrę. W Internecie groził niedobór adresu z powodu starego protokołu IPv4. Tutaj również zdecydowano się na rozszerzenie adresów w zakresie lokalizacji z IPv6, a tym samym na zwiększenie ich liczby. Dzieje się tak nie tylko w większej liczbie miejsc, ale także dlatego, że zamiast cyfr używa się teraz liter.

Brak adresu był przewidywalny nawet przed 20 lat temu

Na pytanie, czy nie można było przewidzieć braku adresów, można bardzo wyraźnie odpowiedzieć „nie”. Wersja 4 obecnie używanego protokołu internetowego została zdefiniowana w 1981 roku i pozwala na maksymalnie około 4,3 miliarda adresów IP. Część z nich jest zarezerwowana dla sieci prywatnych i niedostępna w Internecie. W tamtym czasie nikt nie przypuszczał, że internet będzie potrzebował więcej adresów jednego dnia, ale było już jasne, że adresy są ściśle ograniczone. Nieliczne komputery z dostępem do Internetu w tamtym czasie były drogimi komputerami typu mainframe i były używane głównie na uniwersytetach, w firmach lub obiektach wojskowych; komputery domowe z dostępem do Internetu lub telefony komórkowe były wykluczone. Ostatnie bezpłatne adresy IPv4 zostały przekazane przez IANA do regionalnych biur rejestracyjnych w 2011 roku.

Adresy IPv4 - reprezentacja
Adresy IPv4 - reprezentacja

 

Adresy IPv6 - reprezentacja
Adresy IPv6 - reprezentacja

Obecnie stosowane techniki zapobiegają szybkiemu wprowadzeniu IPv6

Jednak obawa, że ​​Internet ulegnie awarii bez IPv6 w dającej się przewidzieć przyszłości, jest bezpodstawna. Obecnie stosuje się różne technologie, które sztucznie omijają problem braków adresowych. Na przykład niemieckie sieci komórkowe dzielą ten sam adres IP z kilkoma tysiącami użytkowników, ponieważ dostawca wewnętrznie kontroluje poszczególne zadania inaczej. To samo dotyczy serwerów w Internecie, które mają tylko jeden adres IP, ale które są dostępne dla różnych stron internetowych. Między innymi wprowadzenie na rynek IPv6 jest opóźnione do czasu zamieszkania.

Ograniczona ochrona prywatności poprzez IPv6

Obawy dotyczące prywatności wynikające ze stałego adresu IP

Istnieją już obawy dotyczące prywatności związane z IPv6, ponieważ duża liczba adresów IPv6 pozwala każdemu urządzeniu na stałe przypisać stały adres IP, dzięki czemu jest jednoznacznie identyfikowalny. Zasadniczo przy ustalonych adresach IP byłoby możliwe stałe ustalenie dla każdego żądania, z którego urządzenia pochodzi. Nadal jednak jest kwestionowane, czy adres IP w rozumieniu niemieckiego prawa o ochronie danych należy do danych osobowych, które uważa się za szczególnie warte ochrony. Jednak w Szwajcarii adres IP również został uznany za warty ochrony funkcji ochrony prywatności. Dlatego nie ujawnia się tutaj danych użytkowników adresów IP, a jedynie bezpieczeństwo państwa i krytyczne wymagania prawne mogą i mogą być zatwierdzone przez sędziego, omijają te zasady, a tym samym umożliwiają identyfikację użytkowników przez adres IP. Właśnie dlatego VPNDostawca ze Szwajcarii bardzo popularnych usług poza krajem.

Do tej pory użytkownicy zazwyczaj otrzymują nowy adres IP za każdym razem, gdy wybierają numer telefonu poprzez dynamiczne przypisanie adresu IP dostawcom usług internetowych. Nie jest to już konieczne, ale wielu dostawców usług internetowych nadal chce trzymać się tego procesu dla swoich prywatnych klientów. Mogą więc nadal pobierać dodatkową opłatę za statyczne adresy IP, które są użyteczne tylko w niektórych aplikacjach, takich jak działanie serwera.

Statyczne i dynamiczne przypisywanie adresów

Adresy IP składają się z części sieciowej i części urządzenia. W przypadku adresów IPv6 użytkownikowi przypisuje się część sieciową tylko przez swojego dostawcę usług internetowych, część urządzenia jest generowana przez adapter sieciowy w używanym urządzeniu końcowym - np. Komputerze, tablecie lub smartfonie. Standardowa metoda IPv6 zapewnia, że ​​część urządzenia jest generowana na podstawie adresu MAC. Jest to unikalne dla każdego urządzenia sieciowego na świecie i może być na przykład identyfikowane za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową, aby można było stworzyć szczegółowy profil. Dlatego tak zwane rozszerzenia prywatności zostały zaprojektowane ze względu na ochronę danych. Dzięki temu urządzenie sieciowe automatycznie generuje zmieniającą się część urządzenia, niezależnie od adresu MAC, zamiast tylko raz tworzyć stały adres.

Nawet dynamiczny adres IP nie gwarantuje anonimowości

Mimo że użytkownik dynamicznie generuje część adresu IPv6 urządzenia za pomocą rozszerzeń prywatności, część adresu dostawcy może być wystarczająco szczegółowa, aby zidentyfikować pojedynczego użytkownika lub jego połączenie internetowe. Dlatego też, aby nie zostać zidentyfikowanym przez adres IPv6, obie części adresu IP należy uzyskać dynamicznie.

Jeśli jednak podejrzewa się popełnienie przestępstwa, policja może - tak jak ma to już dziś miejsce w przypadku protokołu IPv4 - określić za pośrednictwem dostawcy usług internetowych, do którego połączenia adres został przypisany w danym momencie, nawet z dynamicznie przypisywanymi adresami IP, jeśli nadal jest on przechowywany u dostawcy usług internetowych.

VPN- Dostawcy oferują „niemożliwe do śledzenia adresy IP”!

Nawet jeśli obecnie nie jest to jeden VPN sam używa adresów IPv6, więc w przyszłości będzie używać VPNstają się o wiele bardziej potrzebne. Jeśli korzystasz z usługodawcy internetowego, który już korzysta z IPv6, nie musisz się martwić, które z nich VPN on używa. Dostawcy blokują korzystanie z adresów IPv6 głównie za pośrednictwem własnych aplikacji, dlatego nadal używają adresów IPv4 do surfowania po Internecie. Obecnie nie ma powodu, aby wybrać jeden VPN niezależnie od tego, czy twój własny dostawca korzysta obecnie z IPv4 i / lub IPv4 + IPv6.


Utworzono:06 / 27 / 2018

Schreibe einen Kommentar

Podaj linki partnerskie