WSKAZÓWKA: Zawsze uruchamiaj Google Chrome w trybie incognito!

Zawsze używaj trybu incognito z Google Chrome!

Aby trwale usunąć jego pliki cookie po każdym użyciu, zalecamy tryb incognito Przeglądarki używać. Możesz także przełączyć się na automatyczne uruchamianie tego trybu awaryjnego.

Aby to zrobić, po prostu dodaj parametr „-incognito” we właściwościach łącza, aby otworzyć przeglądarkę Chrome. Jeśli teraz otworzysz ten link, przejdziesz bezpośrednio do okna trybu incognito.

Zawsze uruchamiaj incognito w Google Chrome
Zawsze uruchamiaj incognito w Google Chrome

Aby przejść do okna właściwości, użyj linku np. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie przejdź do Właściwości.

Podobnie jak ja Wkład w pliki cookie opisane, zapisuje ręcznie usuwając pliki cookie i nie akceptuje plików cookie innych firm z innych źródeł.


Utworzono: 03 / 07 / 2016

Schreibe einen Kommentar