Co Perfect-Privacy VPN różni się od innych dostawców!

Perfect-Privacy VPN Różnice w stosunku do innych VPN dostawców

Poniższa lista 17 różnych funkcji wyróżnia VPN Dostawca Perfect-Privacy od większości innych VPNs. Nikt inny VPN oferuje wszystkie te funkcje i funkcje, jeśli je masz VPN Jeśli sam znajdzie niektóre cechy, są to tylko wyjątki.

Perfect-Privacy Zestawy
Perfect-Privacy Zestawy

Charakterystyka Perfect-Privacy VPN:

 1. Brak użycia dysku twardego w VPNSerwery (brak danych, gdy sprzęt jest zajęty przez władze)
 2. Brak plików dziennika lub dzienników dotyczących użytkowników lub działań
 3. Brak limitu użycia lub liczby urządzeń / połączeń na użytkownika
 4. Fakturowanie (Szwajcaria) i zapewnienie techniczne (Panama) usługi znajdują się w osobnych firmach i stanach (ochrona przed oficjalną presją)
 5. Ręcznie wybierany, a także dynamiczny VPNkaskady
 6. wszystko VPN- Lokalizacje są ze sobą połączone i szyfrowane. Poszczególnych danych użytkownika nie można już filtrować.
 7. Własny dedykowany i wydajny sprzęt z przezroczystymi bezpłatnymi zasobami energii
 8. Brak aplikacji / oprogramowania innych firm (tylko własne opracowania)
 9. Filtrowanie i zapobieganie „śledzeniu” nie przez strony internetowe, na różnych poziomach (TrackStop)
 10. Ukrywanie (zaciemnianie) pakietów danych w celu ochrony przed wykryciem przez dostawcę dostępu do Internetu
 11. Dostosowanie portów i technologii transmisji w celu zapewnienia stabilnych połączeń nawet w bardzo restrykcyjnych sieciach
 12. Możliwe są stałe adresy IP lub wspólne, zmienne adresy IP
 13. Korzystanie z IPv6 jest obsługiwane natywnie (przychodzące i wychodzące) na wszystkich serwerach.
 14. Można skonfigurować różne typy przekierowania portów
 15. Możliwy jest bezpośredni dostęp do sieci Onion (VPN do TOR)
 16. Dostępny jest największy wybór protokołów: PPTP, IPsec, IEKv2, SSL, SSH, SSH2 oraz HTTP i SOCKS5 proxy
 17. Największy wybór metod transmisji:
  1. ZałóżVPN również przez ➡︎ UDP (warstwa 3) i ➡︎ TCP (warstwa 2)
  2. ➡︎ stealth VPN SSH: OtwórzVPN-Profile do użytku w tunelu SSH (dodatkowe oprogramowanie)
  3. ➡︎ stealth VPN Obfsproxy: OtwartyVPN-Profile do użytku w tunelu obfsproxy (dodatkowe oprogramowanie)
  4. ➡︎ stealth VPN SKARPETY: OtwarteVPN-Profile, które łączą się przez proxy SOCKS
  5. ➡︎ stealth VPN stunnel: otwartyVPN-Profile do użytku w tunelu tunelowym (dodatkowe oprogramowanie)

Możesz również znaleźć więcej informacji w raporcie z testu Perfect-Privacy

To tylko oczywiste różnice techniczne od wszystkich innych VPN Dostawcy na rynku.
Te 17 punktów czyni tę usługę wyjątkową. Nie znam nikogo innego VPN- Dostawca, który sam zaoferowałby więcej niż 3 z tych punktów.

Podczas gdy w większości własnych reprezentacji reprezentują jedynie „oszustwo związane z etykietą”, cechy techniczne Perfect-Privacy przejrzysty również identyfikowalny.


Utworzono:06 / 23 / 2020

Schreibe einen Kommentar