Test szczelności WebRTC

To demo wysyła ukryte żądania do serwera STUN, który rejestruje te zapytania. Te zapytania nie są wyświetlane w konsolach programistów i nie mogą być blokowane przez wtyczki przeglądarki, takie jak Adblock, Ghostery itp.


Utworzono:02 / 04 / 2016

2 przemyślenia na temat „Testu szczelności WebRTC”

Schreibe einen Kommentar

Podaj linki partnerskie