Federalny Urząd Policji Kryminalnej: zaawansowane rozpoznawanie twarzy - w tym wykrywanie uszu

Czego tam nie ma: Tak, zgadza się, nawet uszy mogą pomóc w rozpoznawaniu twarzy. Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) jest obecnie w trakcie sprawdzania swojego systemu biometrycznego i prawdopodobnie przechodzi z 2D na system 3D, który obejmuje również wykrywanie uszu. Centralny system rozpoznawania twarzy agencji (GES) jest używany od 2008 i umożliwia BKA sprawdzenie danych w celu identyfikacji.

Co ósme zapytanie powiodło się

Możliwość ta zyskuje na popularności i prowadzi do coraz większej liczby zapytań. Według Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 2017 przeprowadził wyszukiwania 26.879 (2016: 23.064, 2015: 16.773). Nie bez powodu: co ósme dochodzenie w policji federalnej kończy się powodzeniem. Mała prośba wykazała, że ​​liczba trafień 2017 wzrosła około dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielki sukces i wreszcie sensowne wykorzystanie danych biometrycznych (mówimy tylko: rozpoznawanie twarzy przez Facebook ...).

Organy policyjne, a od 2009 także policja federalna, poszukują około czterech milionów zdjęć z dostępnego pliku INPOL. Można je porównać z biometrycznym systemem rozpoznawania twarzy. Jednak stanowe urzędy ochrony konstytucji nie mają do niej dostępu. Co ciekawe, policja federalna ze swoim „1 od 8” ma znacznie lepszy wskaźnik trafień niż BKA z tylko „1 od 34”, ale przyczyny tego są nieznane.

Przyszła muzyka: automatyczna i działająca w czasie rzeczywistym zamiast manualna?

Przyszłość nie kończy się na policyjnych poszukiwaniach: w tej chwili system jest wykorzystywany tylko ręcznie w kontrolach lub dochodzeniach. Jednak pilotażowy projekt „Stacja bezpieczeństwa Berlin Südkreuz”, który BKA realizuje wspólnie z policją federalną i Deutsche Bahn, daje nadzieję na nowe, jeszcze bardziej wydajne metody. W ramach projektu sprawdzane jest użycie automatycznego zapytania w czasie rzeczywistym, które działa prawie jak alarm. Jeśli poszukiwana osoba mija taką kamerę, która jest podłączona do systemu, zgłasza to.

Rekonstrukcja obławy i miejsca zbrodni za pomocą nagrania wideo

Ale wracając do „aktualizacji uszu”: w ostatnich latach BKA był tutaj projektem „GES-3D”, który umożliwia także rozpoznawanie uszu. Obecny przegląd prawdopodobnie wskazuje, że być może planowane jest przejście do tego systemu 3D. Ponadto BKA bierze również udział w kilku projektach związanych z analizą wideo i chce ożywić „platformę oceny wideo”, aby zidentyfikować osoby na filmach. Kolejnym ekscytującym tematem jest rekonstrukcja miejsc zbrodni z wykorzystaniem plików wideo. Ponownie sprawdzane są odpowiednie opcje lub tworzone są modele. CSI przesyła moje pozdrowienia!


Utworzono:04 / 08 / 2018

Schreibe einen Kommentar