Więcej zapytań i ukrytych wyszukiwań w systemie informacyjnym Schengen

System wywiadowczy Schengen, z prawie milionami rekordów 100, zanotował dwa maksima: gwałtownie wzrosły oba ogólne żądania danych, ale także znacznie wzrosła liczba tajnych wyszukiwań. System wyszukuje osoby poszukiwane, zaginione lub niechciane. Istnieją również pojazdy silnikowe, które należy monitorować, a samochody skradzione notować.

W końcu Europa nie jest już wyspą błogosławionych, więc kwestia większego bezpieczeństwa i ochrony przed terroryzmem i przestępczością jest teraz istotna. Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbie wyszukiwań niepublicznego systemu informacyjnego Schengen (SIS): Według WELT odpowiedzialny komisarz ds. Bezpieczeństwa Julian King odnosi się do prawie czterech miliardów zapytań 2016, co odpowiada wzrostowi o 40 w porównaniu z rokiem poprzednim. Dostęp mają organy bezpieczeństwa wszystkich państw strefy Schengen 26, a także Europol, organy graniczne i celne oraz prokuratorzy krajowi.

Częściej tajne dochodzenia i „natychmiastowe raporty”

W przypadku policji i służb wywiadowczych w Europie system odgrywa bardzo szczególną rolę: władze te nie chcą, aby ich dochodzenia były oczywiste, ale wolą ukryte ściganie. I właśnie to umożliwia SIS, wyświetlając trasy, eskorty i dane kontaktowe podejrzanych (na przykład podczas kontroli granicznej). Dzięki „natychmiastowemu powiadomieniu”, które było możliwe od trzech lat, wiadomość o trafieniu działa bardzo szybko. Liczba tych przyspieszonych raportów również stale rośnie.

Wymiana informacji między organami i krajami

W duchu ogólnej świadomości bezpieczeństwa i, na szczęście, z nowym poczuciem wspólnoty, UE rozważa teraz rozszerzenie tej kontroli. Dlatego w przypadku trafienia należy informować nie tylko organ przetargowy, ale wszystkich (lub przynajmniej kilku) członków Schengen. Ale to nie wszystko: należy także zintegrować Interpol oraz różne krajowe i europejskie usługi informacyjne, takie jak system danych pasażerów. Niech żyje współpraca!

Oczywiście rozważania mają również podłoże numeryczne: odpowiedź Ministerstwa Federalnego na „pisemne pytanie” pokazuje, że tajne poszukiwania są praktycznie „huczące”: 2016 96.108 to „tylko” ludzie prześladowani, 2017, ale to już było niesamowite 129.412! Niekoniecznie dobry znak ...

Jak działa takie ukryte wyszukiwanie?

Nie należy teraz wyobrażać sobie tej możliwości jako ekscytującego polowania na gangstera. To naprawdę czysta historia danych. Tajne inspekcje zgodnie z SIS-II pozwalają na powiadomienia o zainteresowaniach, ale nie dokonuje się aresztowań ani przeszukania reklamowanej osoby. Jednak dane, które organ otrzymuje na temat osoby, są dość wyczerpujące: trasa, miejsce docelowe; Miejsce, czas i okazja przeglądu; Osoby towarzyszące lub więźniowie, a także przewożone rzeczy i używane środki transportu.

Kiedy można śledzić potajemnie?

Przepis ten został rozbity w porównaniu do przeszłości: dziś istnienie jednego przestępstwa jest już wystarczające, w przeszłości musiało być kilka. W niektórych przypadkach tajne prześladowania są wystarczające, jeśli od osoby delegowanej można oczekiwać poważnych przestępstw lub jeśli państwo jest poważnie zagrożone. Ciekawe jest również, kto korzysta z tajnego pościgu: najlepsze 3 wyprzedza Francję (44,43% ofert), Wielką Brytanię (14,6%) i Włochy (10,09%). Niemcy są nieco w tyle za 4,63%.


Utworzono:04 / 12 / 2018

Schreibe einen Kommentar