Nie rozpoczyna się niekochane niemieckie zatrzymywanie danych

Pech dla Niemiec: Przy planowanym zatrzymywaniu danych nie chce i nie będzie działać. Po tym, jak niemiecki ustawodawca w ubiegłym roku przed Wyższym Sądem Administracyjnym dla Nadrenii Północnej-Westfalii miał dolary, teraz poniósł porażkę w Kolonii. Sąd tam oznacza, że ​​zatrzymywanie danych narusza prawo UE. Nie jest to prosta rzecz, więc ...

Przechowywanie danych zostało zawieszone od lata 2017

W szczególności spór toczył się przed sądem administracyjnym w Kolonii, niemieckim Telekom, który - z powodzeniem i na mocy postanowienia sądu - odmówił zatrzymania danych dotyczących połączenia ich klientów. Ogólnie rzecz biorąc, zatrzymywanie danych od lata 2017 nie stanowi problemu i zostało zamknięte z powodu negatywnego wyroku wydanego w Nadrenii Północnej-Westfalii przez Federalną Agencję Sieci. Jasny przypadek pecha dla niemieckiego prawodawcy - i szczęście dla poszkodowanych klientów lub firm.

Niezgodny z prawem UE

W języku prawniczym Sąd Administracyjny w Kolonii argumentował odrzucenie w następujący sposób: Reguła chciałaby zainicjować „ogólne i masowe przechowywanie wszystkich danych o ruchu i lokalizacji wszystkich uczestników i zarejestrowanych użytkowników w odniesieniu do wszystkich elektronicznych środków komunikacji”. I właśnie to nie odpowiada orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odwołanie możliwe

Niemiecki ustawodawca miał podwójne nieszczęście w Kolonii w związku z zatrzymywaniem danych w Kolonii. Pod koniec kwietnia monachijski dostawca Spacenet wraz z Eco, Niemieckim Stowarzyszeniem Gospodarki Internetowej, z powodzeniem wszczął postępowanie przed sądem administracyjnym - twierdzi Eco. Ogólnie rzecz biorąc, historia to zatrzymywanie danych, ale pomimo tego trzy wyroki nie. Eco stwierdza również, że możliwe jest odwołanie i rewizja skoków do niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku. Uważamy, że niemiecki ustawodawca z pewnością nie podda się i będzie kontynuował. Może w kolejnym przypadku odniesie sukces dzięki niepopularnemu przechowywaniu danych?

Źródło: APA


Utworzono:05 / 13 / 2018

Schreibe einen Kommentar

Podaj linki partnerskie