Dostęp do danych z nadzoru w USA zostaje rozszerzony!

USA rozszerzają także nadzór w Europie.

Równolegle z zawarciem w poniedziałek nowej umowy o ochronie danych „Privacy Shield” między Europą a USA, prawa dostępu tajnych służb do przechwyconych danych zostaną znacznie rozszerzone. Ekskluzywny raport The New York Times wskazuje, że NSA pozwoli również innym amerykańskim agencjom wywiadowczym i FBI na dostęp do pobieranych surowych danych. Jak ten schemat wygląda, nie jest jeszcze znany, transfer surowych danych jest w każdym razie absolutną nowością.

Najważniejszym priorytetem „Tarczy prywatności” jest jednak właśnie ograniczenie dostępu wywiadowczego do danych obywateli europejskich w USA dla negocjatorów z UE. To rozporządzenie o ochronie danych, które spotkało się ze sceptycyzmem w Europie, w żadnym wypadku nie kończy masowej inwigilacji w USA, ponieważ „nie było żadnych nowych ograniczeń dotyczących podsłuchu danych”, powiedział legalista Walter Hötzendorfer w ORF.at. Będą tylko wspomniane ograniczenia, które istniały wcześniej. (Patrz poniżej)

Obecnie w ORF.at
Tekst umowy o „Tarczy Prywatności” spotkał się z dużym sceptycyzmem w Europie podczas jej prezentacji w poniedziałek, Obrońcy danych opisali tę umowę jako „żart”

Ograniczenia, które nie są.

Te ograniczenia dostępu, które dotyczą przede wszystkim obywateli USA, są zawarte w dwóch starszych dekretach prezydenckich o nazwie PPD-28 (dyrektywa w sprawie polityki prezydenckiej 28) i zarządzeniu wykonawczym 12333. PPD-28 został przyjęty w odpowiedzi na skandal NSA prezydenta Baracka Obamy na początku 2014 i przewiduje rozszerzone zasady kontroli wewnętrznej i nadzoru. Dowodzi tego również list Roberta Litt, głównego oficera wywiadu odpowiedzialnego za cały kompleks wywiadu, opublikowany przez Komisję wraz z projektem „Tarczy prywatności” w poniedziałek.

orf1

Ten fragment pochodzi z listu rzecznika najwyższego wywiadu Roberta Litta i został również opublikowany przez Komisję Europejską.

Dekret prezydencki PPD 28 autorstwa 2014

PPD-28 dotyczy „Signal Intelligence en Gros”, czyli podsłuchu kompletnych strumieni danych, i zawiera listę dozwolonych obszarów zastosowania. Spektrum waha się od „monitorowania niektórych działań obcych mocarstw” po przeciwdziałanie terroryzmowi i „cyberbezpieczeństwu” po wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla USA lub ogólnie jednego z jego sojuszników. FBI może również uzyskać dostęp do tych danych w celu dochodzenia w sprawie „przestępstw międzynarodowych”, ale tylko w formie filtrowanej po wydaniu ich przez NSA.

Planowana maksymalizacja dostępu

Dekret prezydencki „Rozporządzenie wykonawcze 12333 1981”, a także aktualizacja 13470 2008.

To się wkrótce zmieni, ponieważ dekret prezydencki „Rozporządzenie wykonawcze 12333”, o którym również wspomina UE w zakresie minimalizacji danych, jest obecnie aktualizowany. Podczas gdy PPD-28 pochodzi od prezydenta Baracka Obamy, 12333 1981 został już wprowadzony w życie przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana, a następnie kilkakrotnie zmieniany, w tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy za prezydenta George'a W. Busha w roku 2008 dekretem 13470. Oficjalnie ta aktualizacja została zidentyfikowana jako wzmocnienie roli Najwyższego Oficera Wywiadu, który był również upoważniony do stworzenia ram dla dystrybucji danych do każdej agencji.

orf2

Ten fragment dekretu EO 13470, który jest obecnie kuty, nie cieszył się dużym zainteresowaniem przez siedem lat. 2008 został już ogłoszony do dystrybucji surowych danych w przyszłości.

W rzeczywistości najważniejszym punktem 13470 jest bezpośredni dostęp do CIA, FBI i innych agencji wywiadowczych w sprawie surowych danych przechwyconych przez NSA. „Inteligencja” powinna być rozpowszechniana przez NSA nie tylko w „ostatecznej”, tj. Ocenianej formie, ale także w „formie zebranej”, mówi dekret 13470. Szefowi tajnych służb polecono stworzyć odpowiedni zestaw zasad, które umożliwią dostęp do surowych danych NSA innym organizacjom wywiadowczym.

Potwierdzono autentyczność, tekst nie istnieje

Kompilacja dokumentów Komisji Europejskiej do „Tarczy prywatności”. Sama umowa nazywa się projektem decyzji w sprawie wystarczalności), pismo Roberta Litt'a można znaleźć w załączniku 6 (Tymczasem wszystkie dokumenty zostały usunięte z publicznego dostępu !!)

Po ponad siedmiu latach ten zestaw zasad jest już oczywiście gotowy w swoich podstawach, co również potwierdziło rzecznika generalnego Roberta S. Litta w „New York Timesie”. Niewiele wiadomo na temat zawartości projektu opartego tylko na stronach 21, ale dostępność przechwyconych surowych danych, które wcześniej były dozwolone tylko przez NSA, stanowi zmianę paradygmatu. Gdy tylko odpowiedni dekret zostanie ukończony, liczba analityków wywiadu wzrośnie mnożyć, które można określić niezależnie w ogromnych zbiorach danych NSA. Ile innych agencji może uzyskać dostęp do tych danych, jest obecnie niejasne. W każdym razie w przypadku „Tarczy prywatności” i całej europejskiej ochrony danych nie wróży to dobrze, jeśli możliwości dostępu do surowych danych zostaną pomnożone w taki sposób i ocenione w całym kompleksie wywiadowczym.

orf3

flickr.com/Brookings Institution / CC BY-NC-ND 2.0

CC BY-NC-ND 2: Rzecznik generalny Robert S. Litt

Brak prawnej ochrony przed atakami podsłuchowymi

„Tarcza prywatności” powinna już być dostępna pod koniec styczniaGłówne spory najwyraźniej zostały wyjaśnione dopiero w ciągu ostatnich dwóch tygodni

Walter Hötzendorfer, specjalista ds. Prawa i informacji biznesowej na uniwersytecie w Wiedniu, nie zapewnia ochrony prawnej dla Europejczyków. Nawet ramy prawne dotyczące „Tarczy prywatności” są wątpliwe, ponieważ jest wysoce wątpliwe, co powoduje zwykłą publikację odpowiednich dokumentów w „Rejestrze Federalnym” Stanów Zjednoczonych pod względem jakości prawnej. „Tu jest odpowiedni sceptycyzm” - kontynuował Hötzendorfer, ponieważ dane zebrane przez sam NSA nie zostałyby zminimalizowane, niezwykle ograniczone są raczej możliwości europejskich obywateli lub firm do podjęcia kroków prawnych przeciwko temu przetwarzaniu danych przez dane wywiadowcze.

Walter Hötzendorferorf4

Na przykład „Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA), która reguluje taśmowanie kabli światłowodowych na amerykańskiej ziemi, oferuje na przykład legalne możliwości przeciwdziałania udowodnionemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych, jak mówi Hötzendorfer z paragrafu 96 „Privacy Shield”. „Wbrew samemu monitorowaniu, które jest już jednak interwencją w zakresie praw podstawowych, FISA nie ma możliwości złożenia skargi”. Również w akapitach 96 f. Ustawa amerykańska wymieniona w umowie ogranicza zakres Europejczyków w takim stopniu, że „nie jest to skuteczny sposób dla osób, których to dotyczy”, na „przeciwdziałanie ingerencji w prawa podstawowe w ramach nadzoru”.

Różnica transatlantycka

„W UE uważa się, że dane są wykorzystywane, gdy są rejestrowane, ale w amerykańskim słownictwie dopiero po ich ocenie za pomocą selektorów”, kontynuował Hötzendorfer. Fakt, że większość z nich nie jest odczytywana przez ludzi, ale tylko to, co jest zaznaczone lub jego części, jest zresztą jasne ze względu na pojemność, ale nie zmienia faktu, że chodzi o niezróżnicowane monitorowanie masy wszystkich przebiegających przez odpowiednie operacje komunikacji kanałowej.

orf5

Również ten fragment tekstu „Tarczy prywatności” potwierdza, że ​​klepnięcie danych „en Gros” nie było w żaden sposób ograniczone, jedynie ich wykorzystanie jest ograniczone przepisami wewnętrznymi tajnych służb.

Walter Hötzendorfer wykłada i prowadzi badania w grupie roboczej Legal Informatics Wydział Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wiedeńskim

„Jest to warunek konieczny do dokonania wyboru i już jest to interwencja w zakresie praw podstawowych zgodnie z europejskim rozumieniem prawa.” „Tarcza Prywatności” zapewniła rzecznika, chociaż przyjmuje indywidualne skargi, powiedział Hötzendorfer. Oczywiście sprawdza jedynie, czy „czy przestrzegano prawa amerykańskiego - czy prawa podstawowe osoby dotkniętej interwencją były interweniowane zgodnie z europejskim porozumieniem, ale nie”. Zatem nawet jeśli ten mechanizm składania skarg okaże się przydatny, istotnym problemem pozostaje to, że nadzór, uznany przez ETS za niezgodny z prawami podstawowymi UE, trwa i sprzeciwia się, ponieważ jest zgodny z prawem na podstawie prawa USA nie mogę się oprzeć. ”

Opublikowane po raz pierwszy: https://fm4.orf.at/stories/1767986/


Utworzono:03 / 02 / 2016

Schreibe einen Kommentar